Käyttöehdot

Sport Medical Finland Oy:n avointen internetsivujen käyttämistä koskevat nämä käyttöehdot, joihin kehotamme tutustumaan ennen sivuilla vierailemista.

1. Tekijänoikeudet
2. Vastuunrajoitukset
3. Vastuu annetuista tiedoista
4. Tietojen tallentaminen
5. Muut ehdot1. Tekijänoikeudet

Copyright Sport Medical Finland Oy 2009. Näiden internetsivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Sport Medical Finland Oy:lle, ellei erikseen toisin ole ilmoitettu. Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman Sport Medical Finland Oy:n erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty. Tietojen säilyttäminen omalla tietokoneella tai tulostaminen henkilökohtaista käyttöä varten on sallittua.

Sivun alkuun

2. Vastuunrajoitukset

Näillä internetsivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää Sport Medical Finland Oy:tä sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Sivuilla olevaa yleisluonteista tietoa ei sellaisenaan voi soveltaa yksittäisiin tapauksiin.

Internetsivuilla julkaistut tekstit, kuvat ja muut tiedostot saattavat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä, eikä Sport Medical Finland Oy:n vastaa niiden toimivuudesta tai virheettömyydestä. Sivuilla voi olla linkkejä muihin kuin Sport Medical Finland Oy:n palveluihin. Sport Medical Finland Oy ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- tai tekijänoikeuksista.

Sport Medical Finland Oy ei vastaa internetsivujen oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista. Sport Medical Finland Oy ei vastaa kuluista, menetyksestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu näiden internetsivujen käyttämisestä taikka käyttömahdollisuuden tai tietojen menetyksestä tämän palvelun käytön yhteydessä.

Sivun alkuun

3. Vastuu annetuista tiedoista

Sivujen käyttäjä vastaa internetsivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta.

Sivun alkuun

4. Tietojen tallentaminen

Sport Medical Finland Oy:llä on oikeus tallentaa ja analysoida internetsivuilla asiointia koskevia tietoja palvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Sport Medical Finland Oy voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta osapuolilta. Kerätystä tiedosta ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Sivun alkuun

5. Muut ehdot

Nämä internetsivut ja niillä olevat tiedot on suunnattu Suomen markkinoille ja Suomessa asuville, ellei erikseen ole muuta sovittu tai ilmoitettu. Sport Medical Finland Oy:llä on oikeus muuttaa internetsivujen sisältöä tai käyttöehtoja taikka lakkauttaa palvelu. Sport Medical Finland Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. Sovellettava laki Sport Medical Finland Oy:n ja internetsivujen käyttäjän väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Sivun alkuun

Kirjaudu sisään

Sähköpostiosoite:

Salasana:

Salasana unohtunut
Tee käyttäjätili

Maksutavat

Maksutavat

Copyright © 2021 Sport Medical Finland Oy.